29 มกราคม 2562 กาญจนบุรีคุมเข้มค่าฝุ่น PM2.5-ใช้กม.เคร่งครัด

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_305850/

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยถึงกรณีในพื้นที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มมีค่าฝุ่นพิษ PM 2.5 สูง เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีเครื่องวัดเพียงเครื่องเดียว ที่ตำบลปากแพรก ซึ่งในบางวันค่า PM 2.5 ก็สูงเกินกว่าค่ามาตราฐานที่กำหนด แต่บางวันก็ลดต่ำไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทั้งในเรื่องของการจราจรในตัวเมืองที่แออัด ความกดอากาศต่ำ กระแสลม รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำไร่อ้อยช่วงนี้ทั้งการเผาอ้อย และรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งอ้อยวิ่งกันมากทำให้เกิดฝุ่นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เรียกประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการลักลอบเผาไร่อ้อย เพื่อป้องกันฝุ่นพิษ PM 2.5 มีทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและตัวแทนเกษตรกรจากสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 ซึ่งชัดเจนว่าเรื่องของรถบรรทุก หรือโรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงโม่หิน ต้องมีการบังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงให้ทางเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ไปทำความเข้าใจกับผู้ปลูกไร่อ้อย โดยใช้การตัดทำลาย เว้นการเผา ซึ่งจากมาตรการอันเข้มข้นเหล่านี้ทำให้สภาพอากาศโดยรวมของจังหวัดกาญจนบุรีดีขึ้นตามลำดับ